VI

ĐIỀU KHOẢN, PHÁP LÝ

Công ty TNHH WorldLife Việt Nam và nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm tiếp cận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến các dịch vụ được kết nối qua website: worldlife.vn. Các khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc cung cấp, sử dụng website: worldlife.vn do Công ty TNHH WorldLife Việt Nam chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố với thành viên. 

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH WorldLife Việt Nam đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của WorldLife và khách hàng có thể thực hiện khiếu nại theo cách sau: 

 

Bước 1: Phản hồi với Công ty TNHH WorldLife Việt Nam bằng cách gọi điện thoại đến số 0912.747.362, gửi email đến 
[email protected], gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của WorldLifeVN, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật. Thời hiệu để WorldLifeVN tiếp nhận khiếu nại là ba (03) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc. 

Bước 2: Trong vòng hai (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, WorldLife sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. WorldLifeVN cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với nhà cung cấp để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp. 

Bước 3: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của nhà cung cấp, thì Công ty TNHH WorldLife Việt Nam có trách nhiệm chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng. 

Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, thì WorldLifeVN sẽ phối hợp với nhà cung cấp để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết. 

 

WorldLifeVN tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị nhà cung cấp nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế, cũng như có những hành vi phù hợp đối với khách hàng. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác cũng đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

 

Chính sách này là một phần không tách rời với Chính sách bảo mật và Quy định sử dụng phần mềm của chúng tôi. Xin vui lòng đọc thêm các Chính sách bảo mật và Quy định sử dụng phần mềm để hiểu rõ các quy định, điều khoản, chính sách và hướng dẫn của chúng tôi trước khi bạn truy cập Phần mềm và/hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ trên Phần mềm của chúng tôi. 

 

TÔI ĐÃ ĐỌC CHÍNH SÁCH NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CÓ TRONG NỘI DUNG BÊN TRÊN VÀ BẤT KỲ BẢN CHỈNH SỬA NÀO CỦA NỘI DUNG BÊN TRÊN SAU NÀY. BẰNG VIỆC TIẾP TỤC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO RA MỘT CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.